ICT Bestekschrijver EU aanbestedingen

Europese aanbestedingen zijn inhoudelijk complex met veel regels ten aanzien van eisen en wensen en de wijze waarop deze met de markt gedeeld mogen worden om ‘level playing field’ te houden. Hierbij is het van belang om onderscheid te maken tussen (minimale) eisen waaraan de leveranciers altijd aan moeten voldoen, eisen die eventueel nog bijgesteld kunnen worden via de NvI op basis van individuele gesprekken met leveranciers en wensen die door de leveranciers schriftelijk ingevuld moeten worden door het indienen van plannen. De beoordeling van deze plannen op kwaliteitsaspecten door een team van experts zorgt dan, samen met de inschrijfprijs, voor een duidelijke methodiek zodat de opdracht gegund wordt aan de best passende leverancier.

Omdat na gunning eisen automatisch overgaan in contractvoorwaarden, is het van belang om de eisen nauwgezet en juridisch houdbaar op te schrijven in het bestek. Hiervoor is meestal inhoudelijke kennis in combinatie met schrijfvaardigheden vereist, wat veelal moeilijk beschikbaar is binnen een ICT of inkoop afdeling.

First Resultancy beschikt over een aantal Resultants die deze vaardigheden en ervaring bezitten en u van dienst kunnen zijn bij het opstellen van bestekken voor Europese aanbestedingen die juridisch houdbaar zijn in de contractfase. Door in de NvI fase nauw betrokken te zijn bij de (formulering) van de antwoorden wordt voorkomen dat goed opgestelde eisen in het bestek ondermijnt worden tijdens de NvI procedure.

Het bestek is samen met de basisovereenkomst en de gepubliceerde NvI de basis voor het contract op basis waarop de leverancier uiteindelijk bestuurd gaat worden. Consistentie tussen bestek teksten, bestek eisen, NvI antwoorden en voorwaarden in de basisovereenkomst, bepalen uiteindelijk de uitvoerbaarheid van de overeenkomst en beperken de complexiteit in de contractbesturing door de contractmanager.

First Resultancy schrijft een bestek met het einddoel voor ogen, d.w.z. een goed beheersbaar contract. En dat merkt u iedere dag! In minder tekst. In Jip en Janneke taal, in heldere eisteksten en bovenal in de samenhang tussen voorwaarden, eisen en NvI antwoorden. Met als resultaat een contract dat minder complex en beter beheersbaar is, zodat de ICT leverancier eenvoudiger bestuurd kan worden.

Moet u binnenkort complexe ICT diensten Europees aanbesteden en heeft u capaciteitsproblemen met betrekking tot het schrijven van een bestek? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie!

Meer weten over Expertise?

Heeft u een vraag?

Wilt u weten wat First Resultancy voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op via onderstaand telefoonnummer of stuur een email.