ICT Contractadviseur EU aanbestedingen

Europese aanbestedingen zijn complex met meerdere aanbestedingsvormen die gekozen kunnen worden om de beste ICT leverancier uit de markt te halen. Belangrijke keuzes hierbij zijn:

  • wel/geen marktconsultatie
  • openbare procedure vs. niet openbare procedure
  • wel/niet mededingingsprocedure met onderhandelingen
  • wat is de beste prijs/kwaliteit verhouding voor deze aanbesteding

Inkopers kennen deze procedures inhoudelijk van haver tot gort, maar missen over het algemeen de kennis van het ICT werkveld en de ICT markt om te kunnen bepalen welke procedure het beste is voor de inkoop van ICT diensten. First Resultancy kent zowel de ICT markt als de voor- en nadelen van diverse EU procedures goed en kan u daardoor gedegen adviseren omtrent de juiste procedure voor uw inkoopbehoefte.

First Resultancy kan uw inkopers tevens inhoudelijk begeleiden bij het opstellen van de noodzakelijke documenten, zoals de aanbestedingsleidraad, het selectiedocument, het bestek en de gunningsbrieven. Tijdens het NvI proces kan First Resultancy op basis van haar inhoudelijke kennis van ICT diensten de coördinatie van de antwoorden verzorgen door deze uit te zetten bij de juiste interne medewerkers en eventueel externe experts en de antwoorden voor plaatsing op TenderNed te controleren op juridische houdbaarheid in samenwerking met de juridische afdeling. Op deze manier wordt uw inkoper in staat gesteld om ook sterk inhoudelijke Europese aanbestedingen voor ICT diensten zelfstandig te verzorgen.

Moet u binnenkort complexe ICT diensten Europees aanbesteden en heeft uw inkoopafdeling capaciteits- en/of kennisproblemen op ICT gebied? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie!

Meer weten over Expertise?

Heeft u een vraag?

Wilt u weten wat First Resultancy voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op via onderstaand telefoonnummer of stuur een email.