ICT-, Inkoop-, Financieel- en Salesmanagers : tijd voor een Ferrari?!

Innovatie staat als thema in allerlei vormen bij de meeste ondernemingen en instellingen (o.a. de Zorgsector!) hoog op de agenda. Het helpt de organisatie afhankelijk van de doelstellingen om haar concurrentiepositie te versterken, efficiency te verbeteren, processen te vereenvoudigen, dienstverlening te verbeteren etc. Telecom en ICT maken vaak onderdeel uit van het thema ‘innovatie’. Maar hoe koop je als organisatie ‘innovatiegericht:’ Telecom en ICT in?

In een inkooptraject waar het duidelijk is wat moet worden ingekocht maken we in het algemeen een ‘lijstje met specificaties’. Op basis van deze ‘boodschappenlijst’ vragen we een aantal leveranciers hierop een offerte uit te brengen. Dat is voor veel eenvoudige aankopen/investeringen een prima werkwijze en relatief eenvoudig. Lastiger wordt het als je niet 100% scherp kunt specificeren wat de behoefte van de organisatie op termijn is maar ook wat de ontwikkelingen en mogelijkheden zijn. Uiteraard wil je wel investeren in een oplossing die maximaal toekomst vast is en aansluit op je organisatie- visie en doelstellingen. Zo kan, om de metafoor van een vervoermiddel maar te gebruiken, vandaag een ‘Tesla’ een goede oplossing zijn terwijl je over 2 jaar een ‘VW Transporter’ nodig blijkt te hebben, of dan toch maar meteen voor de aanschaf van ‘een Ferrari’ gaan?!

Ieder vergelijk met ICT gaat natuurlijk mank (ben ik u alvast voor…), maar mijn stelling is dat ‘traditioneel’ inkopen van innovaties lastig te realiseren is door het ontbreken van een uitputtende ‘boodschappenlijst’. Wat je namelijk niet weet kan je niet bevragen… En dat is nu juist de essentie waarin de Best Value Procurement-methodiek in voorziet!

Best Value Procurement, ook wel prestatie-inkoop genoemd, is naast een leiderschapsfilosofie een methode van aanbesteden. De basisgedachte is dat de beste prestatie tegen de laagst mogelijke kosten en risico’s behaald wordt door volledige transparantie in het aanbestedingstraject en de inzet van expertise. Als opdrachtgever ga je dan ook geen gedetailleerde specificaties opstellen maar je visie en doelstelling met een heldere kernvraag neerzetten. De leverancier krijgt zo de ruimte om al zijn expertise in te zetten waardoor hij maximaal kan presteren. De opdrachtgever maakt zo maximaal gebruik van de kennis en kunde van de leveranciers en kan de beste expert ‘eruit filteren’. Een echte ‘expert’ kan vooruitkijken en daardoor risico’s en kansen goed inschatten. Doordat de methodiek daarnaast uitgaat van gezamenlijkheid (behalen van gezamenlijke doelen) en vrije beschikbaarheid van informatie tussen opdrachtgever en leverancier zijn in de meest optimale situatie ook nieuwe verdienmodellen mogelijk. Een Best Value Procurement inkooptraject houdt dus niet op na de ‘oplevering’ maar omvat de gehele contractduur!

De leverancier krijgt hierin ook meer verantwoordelijkheid: dit vraagt wel van de opdrachtgever en de leverancier de nodige volwassenheid. Uiteraard zijn er KPI’s, contractafspraken en boeteclausules: in de Best Value Procurement filosofie als een soort van ‘brandverzekering’ waarvan we uitgaan deze nooit nodig te hebben. Er is wederzijds vertrouwen en transparantie, de leverancier is de expert.

Samenvattend: Best Value Procurement is een filosofie en methodiek die innovatie krachtig ondersteunt. Niet alleen door de inkoopmethodiek maar vooral ook door de gecreëerde samenwerking tussen opdrachtgevers en leveranciers. Best Value Procurement houdt niet op na het contracteren!

Meer weten over Best Value Procurement ter ondersteuning van uw Sales-, ICT-, Finance- of inkoop afdeling? Neem voor een vrijblijvende ‘mini workshop’ contact met ons op: info@fortado-resultancy.nl.

PS: En voor wat betreft die Ferrari: misschien moest het wel een roze modelbouw zijn…

auto_roze

Raymond Bakker

www.firstresultancy.nl 

T: 088–0275400
E: info@firstresultancy.nl