Europese aanbestedingen

Europees aanbesteden is een methodiek die verplicht is voor alle (semi-)overheidsinstellingen vanaf een bepaalde contractwaarde. De kern van Europees aanbesteden is om alle potentiële leveranciers een gelijke kans te bieden om een (semi-) overheidsopdracht binnen te halen, door de vraagstelling zo uniform mogelijk in te richten en de inschrijvingen volstrekt onafhankelijk te beoordelen op basis van vooraf bekend gemaakte prijs- en kwaliteitscriteria. Deze methodiek wordt nagenoeg altijd toegepast voor ICT producten en diensten binnen de (semi) overheid.

Het gaat hierbij niet alleen om de kosten van de initiële investering maar vooral ook om de kwaliteit en voorspelbaarheid van de dienstverlening. De minder zichtbare kosten zoals onderhoud- en beheerskosten, energieverbruik, updates, licenties, trainingen etc. over de gehele levenscyclus of contractperiode worden meestal geacht inbegrepen te zijn in de inschrijfprijs. Bij de beoordeling van de inschrijving dient er volstrekte onafhankelijkheid te zijn van de beoordelaars ten opzichte van de inschrijvers.

Meer weten over Inkoop?

Heeft u een vraag?

Wilt u weten wat First Resultancy voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op via onderstaand telefoonnummer of stuur een email.