“Resultaatgerichte inkoop en prestatiemanagement van Telecom, Cloud en ICT diensten” “Best Value Procurement gecertificeerd” "Onafhankelijk en praktisch advies over uw Telecom, Cloud en ICT diensten”

Prestatiemanagement:

First Resultancy helpt organisaties inzicht en ‘grip’ te krijgen op haar Telecom, Cloud en ICT diensten, met het bieden van ‘prestatiemanagement’.
De reden hiervoor is dat organisaties enorm afhankelijk zijn van Telecom, Cloud en ICT diensten. Daarnaast stellen strengere wet- en regelgeving in toenemende mate hogere eisen aan processen en de ondersteunende ICT.
Het is dan ook belangrijk om als organisatie inzicht en grip te hebben op de gewenste performance van de geleverde ICT diensten.

Onder prestatiemanagement van First Resultancy verstaan we diensten die als doel hebben om de gecontracteerde ICT dienstverlening maximaal voor een organisatie te laten renderen. Daarom werkt First Resultancy onafhankelijk en hebben wij geen belangen of afspraken met derden. Prestatiemanagement levert dus ook na het inkooptraject een grote positieve bijdrage aan inzichten, kwaliteit, tevredenheid van de opdrachtgever/ eindgebruiker en het (financieel) in control zijn en blijven van uw organisatie met de afgenomen Telecom, Cloud en ICT diensten.

Prestatiemanagement1

De prestatiemanagement diensten die First Resultancy hiervoor biedt zijn: