ICT Contractmanagement

Onafhankelijk ICT contractmanagement advies door First Resultancy. Hoe scherp heeft uw IT of Inkoopafdeling de afgesloten ICT contracten op het vizier? Krijgt uw organisatie de service en tarieven zoals overeengekomen?

First Resultancy kan inzicht bieden en transparantie geven over uw huidige ICT contracten.  Wij inventariseren uw Telecom en ICT overeenkomsten en brengen de daarin vastgelegde leverafspraken (SLA’s), looptijden, opzegtermijnen en tarieven helder in kaart. Zo wordt duidelijk welke voorwaarden in de contracten staan en de consequenties. Het interpreteren van overeenkomsten is een vak dat First Resultancy uitstekend beheerst

Wij doen een check of het product of de dienst nog wel is afgestemd op de organisatie (denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal gefactureerde licenties en abonnementen versus het werkelijke aantal gebruikers).

Onafhankelijk ICT Contractmanagement

Naast het bepalen van de huidige leveranciersprestaties beoordelen we samen met u de huidige en gewenste inkoopclassificatie op basis van het Kraljic model. Dit is een methode waarmee we de gecontracteerde ICT dienstverlening op basis van twee criteria analyseren:

  1. wat is het financiële risico voor de bedrijfsvoering
  2. wat is het leveringsrisico van de afgenomen dienstverlening voor het primaire proces?

Daarmee bieden wij de handvatten voor leveranciersmanagement en het verbeteren van leveranciersprestaties.

Op basis van onze inventarisatie en analyse bekijken wij samen met u de mogelijkheden voor optimalisatie van de contracten en assisteren bij het optimalisatie proces. Dit kan bijvoorbeeld beëindiging zijn, een heronderhandeling of een nieuw inkooptraject.

Contractmanagement voor ICT

Eventueel kunnen wij ook Continu Contract Management (CCM) voor u inregelen. Met gebruik van de CCM applicatie stroomlijnen en automatiseren wij uw contractmanagement van de aanbieders en leveranciers voor Telecom, Cloud en ICT diensten. Hieronder vallen ook inkoop-, order, en SLA-management, factuurverwerking, kostenallocatie en rapportages. Ondersteuning of advies nodig bij uw ICT contractmanagement. Neem dan contact op mer First Resultancy voor de mogelijkheden.

Wilt u snel een forse verbeterslag maken op het gebied van contractbeheer ? Neem dan contact op voor meer informatie.