ICT Expense Management (IEM)

In de meeste sectoren stijgen de ICT kosten (per medewerker) nog steeds ieder jaar en maken een significant onderdeel uit van de totale organisatiekosten. Voor de IT-, de financiële- en operationele afdelingen is het echter veelal een zeer tijdrovende of zelfs onmogelijke opgave om alle maandelijkse abonnements-, licentie- en verbruikskosten te analyseren, controleren en waar mogelijk te beheren. Vrijwel iedere provider biedt wel een ‘portal’ voor eenvoudige analyses van factuurgegevens aan, maar de functionaliteit is veelal te beperkt en slechts gericht op die ene dienst of abonnementsvorm.

ICT Expense Management (IEM) is een verzamelnaam voor alle activiteiten gericht op het beheersen van Telecom, Cloud en ICT kosten. IEM geeft organisaties op basis van op maat gesneden rapportages periodiek inzichten in de samenhang van contracten, verbruik en facturen waardoor optimalisatie mogelijk is. Optimalisatie wordt niet alleen bereikt door het corrigeren van fouten in facturen en wijzigen van de contractvoorwaarden of afgenomen ‘bundels’ maar vooral ook door het creëren van bewustwording bij eindgebruikers.

Medewerkers en management ontvangen maandelijks individueel toegespitste gegevens voor bewustwording en sturing op gebruik van de Telecom, Cloud en ICT diensten en kosten. Deze rapportages verrijken we ook met adviezen en aanbevelingen.

Met IEM bereiken wij resultaten door samen met u een traject van vier stappen te doorlopen:

  1. Vaststellen scope & uitvoeren van inventarisatie;
  2. Analyse en implementeren IEM;
  3. Optimalisatie op basis van IEM;
  4. Sturing & bewustwording: verzorgen van maandelijkse adviesrijke rapportages.

Wilt u ook overzicht en grip op uw ICT kosten? Neem dan contact met ons op voor meer informatie!