Adaptatie nieuwe technologie

Zonder de acceptatie door uw medewerkers van de nieuw geïnvesteerde en uitgerolde ICT oplossing is er geen succes!

First Resultancy levert adaptatie diensten die bijdragen aan de acceptatie en het optimaal gebruik door eindgebruikers van de inzet van nieuwe ICT. In bijna alle Telecom, Cloud en ICT projecten wordt de meeste tijd gespendeerd aan het opstellen van de business case, het selectieproces en de technische implementatiefase. De introductie en opleiding voor de medewerkers is vaak een sluitpost. Het ‘intern ver marketen’ van de gekozen oplossing wordt meestal helemaal vergeten. Als het gaat om een applicatie zoals bijvoorbeeld Skype for Business of een nieuwe werkplek, het uiteindelijke succes (en daarmee het behalen van de business case) wordt door uw medewerkers bepaald!

Iedere organisatie doet er daarom verstandig aan om niet alleen de focus op het inkoop- en implementatietraject  te leggen maar vooral ook om voldoende aandacht te geven aan deze “zachte kant”, de adaptatie door de medewerkers.

Uit vele onderzoeken blijkt dat als het aankomt op het ‘omarmen’ van nieuwe technologie door organisaties, het lang duurt voordat innovaties zijn ingeburgerd. De medewerkers die ermee gaan werken moeten de voordelen zien en het vermogen hebben om technologie te begrijpen en effectief toe te passen in hun dagelijks werk.

Met ondersteuning vanuit First Resultancy kunnen wij de acceptatie van nieuwe technologie door eindgebruikers in het implementatietraject niet alleen versnellen, maar maken wij ook zichtbaar waar uw organisatie staat ten opzichte van de gestelde doelen. Met deze onderbouwing kunt u bepalen of de business case is waargemaakt of dat er (selectief) nog aandacht noodzakelijk is. Zo kunt u gericht sturen op het beoogde resultaat!

First Resultancy kan voor u een adaptatie programma verzorgen met daarin onder andere de volgende componenten:

  • Vaststelling interne projectgroep;
  • Doelstelling en scope vaststellen (wat willen we bereiken)
  • Opstellen van intern communicatie programma;
  • Begeleiden en organiseren van trainingen en opleiding;
  • Uitvoeren van 0-meting voor objectief meten van gebruik en inzet nieuwe technologie;
  • Project begeleiding op geheel adaptatie programma.

Zie voor een succesvol adaptatie project onderstaand artikel van Stater N.V..

Wilt u dat uw medewerkers nieuwe technologie goed en effectief gaan gebruiken met een hoge medewerkerstevredenheid? Neem dan contact op voor meer informatie.