“First Resultancy: Succesmakers van Zorgdomotica projecten!”

Digitalisering in de zorg: geen vraagstuk meer, maar noodzaak.

Alle organisaties in de langdurige zorg (VVT), de GGZ, de gehandicapten zorg, thuiszorg en ziekenhuizen hebben er mee te maken: een groeiende (en complexere) zorgbehoefte, de (afnemende) beschikbaarheid van zorgpersoneel en de druk op financiering (kosten in 2022 ruim 103 miljard Euro). vanuit de overheid.

Er is in de afgelopen jaren niet stilgestaan met het verbeteren van de zorgpaden door digitalisering. Maar helaas nog steeds met onvoldoende resultaat. Zonder ingrijpen hebben we over 25 jaar een verdubbeling van zorgpersoneel nodig en stijgen de kosten evenredig. Het WOZO-programma van het ministerie van VWS moet een kentering teweegbrengen en een voor iedereen toegankelijke en betaalbare zorg gaan waarborgen.

Over deze ontwikkeling zijn de afgelopen jaren inmiddels al boekenkasten vol aan rapporten geschreven met één gezamenlijke conclusie: een transitie is onontkoombaar en digitalisering moet hieraan een grote bijdrage leveren. Ook in het WOZO-programma is het inzetten van technologie t.b.v. het ondersteunen van zelfstandigheid en het behouden van kwaliteit van leven een belangrijke pijler: digitaal als het kan. Dit beperkt zicht niet meer tot de ‘muren van de zorgorganisatie’, maar juist de samenwerking binnen de zorgketen is hierin essentieel.

Voor meer informatie over het rapport WOZO, klik hier.

Zorgdomotica is één van de technologieën die moet gaan bijdragen aan de WOZO-doelstellingen, niet alleen in de langdurige zorg, GGZ, de gehandicaptenzorg, maar vooral in de thuiszorg! Door de expertise van First Resultancy van ‘contactcenter’ oplossingen en processen in combinatie met zorgdomotica, zijn wij de aangewezen partij u hierin te ondersteunen. Neem hiervoor met ons contact op voor vrijblijvend intakegesprek.

Meer weten over Zorgdomotica?

Wilt u weten wat First Resultancy voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op via onderstaand telefoonnummer of stuur een email.

Bron: WRR op basis van data CBS en RIVM

Meer weten over Zorgdomotica?

Wilt u weten wat First Resultancy voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op via onderstaand telefoonnummer of stuur een email.