Adoptie van nieuwe ICT door eindgebruikers

U heeft zorgvuldig een businesscase, inkoopproces en technische implementatie van uw ICT-project doorlopen. Alles klopt! Echter zonder de acceptatie van de eindgebruikers is het operationele succes van het project tot vrijwel nul gereduceerd!

Vrijwel alle ICT-projecten hebben veranderingen tot gevolg en daardoor impact op de organisatie. We kunnen dan ook beter niet over een ICT-project spreken maar over een Verander traject. Dat is één van de redenen dat in de Best Value filosofie de ‘stakeholders’ (vertegenwoordiging van o.a. eindgebruikers) ook altijd betrokken zijn. Medewerkers moeten goed begeleid worden bij die veranderingen. Maar ook hebben zij veelal goede kritische inbreng die waardevol is in de projecten.

First Resultancy begeleidt de adoptie van nieuwe ICT. Wij zien dit als een uitermate belangrijk onderdeel in het projectmanagement van ICT-projecten. Een korte introductie of instructie voor de medewerkers is altijd slechts voor een kleine doelgroep voldoende. De rest van de medewerkers ‘ziet het wel’.

Meer weten over Expertise?

Heeft u een vraag?

Wilt u weten wat First Resultancy voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op via onderstaand telefoonnummer of stuur een email.