Zorgdomotica en ICT toepassingen in zorgprocessen

Wat is zorgdomotica? Het is al lang geen nieuws meer dat het gebruik van ‘technologie’ in de dagelijkse werkprocessen van ‘de zorg’ (VVT/LZ, VPT, GGZ, GZ, Cure) de komende jaren het verschil moet gaan maken:

  • Het werk van de professional aantrekkelijker en efficiënter maken.
  • Het verhogen van de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg.
  • Het ondersteunen van de eigen regie van de cliënten.
  • Het welzijn/kwaliteit van leven van de cliënt verhogen.
  • Kennisinfrastructuren en samenwerking in de keten verbeteren.

Zorgdomotica voorbeelden en projecten

Vrijwel alle zorg technologische innovaties hebben een raakvlak met ICT: zorgdomotica, leefcirkels, APP’s, Wearables, patiëntportalen, telemonitoring, beeldbellen, e-consult, digitale zelfhulp, ECD/EPD, PGO, etc. Het aanbod van mogelijkheden en leveranciers is fors. Al deze toepassingen stellen ook eisen aan de onderliggende ICT-infrastructuur: Telefonie, LAN, Wifi, Mobiel Internet, maar ook de WAN-verbindingen, Cloud-koppelingen, NEN-en security eisen . De keuze voor een leverancier en de oplossing is veelal cruciaal voor een periode van minimaal 5 jaar vanuit technisch oogpunt maar ook vanuit investeringen in training en opleidingen van ICT- en zorgmedewerkers.

Zorgdomotica inkoop

First Resultancy is gespecialiseerd in het begeleiden van het inkoopproces (o.b.v. Prestatie Inkoop/Best Value of TCO) en van de implementatie van zorgtechnologie (o.b.v. Prince2 en/of Agile Projectmanagement). In deze trajecten gaat onze aandacht niet alleen uit naar het technisch functionerend opleveren van de gewenste oplossing maar ook naar de adoptie van de technologie door de gebruikers. En is de oplossing eenmaal volledig geadopteerd in een zorgproces dan is de afhankelijkheid hiervan vaak groot. Een volledig op het betreffende zorgproces afgestemde SLA is dan ook een belangrijk aandachtspunt.

Bent u op zoek naar inkoop- en/of projectbegeleiding capaciteit voor uw specifieke zorgproject, neem dan contact met ons op  of bel 088-0275400!

Zorgdomotica projecten

Meer weten over Expertise?

Heeft u een vraag?

Wilt u weten wat First Resultancy voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op via onderstaand telefoonnummer of stuur een email.