Zorgdomotica projecten

Wat is zorgdomotica? In de Ouderenzorg gaat het in de basis om ‘handen aan het bed’. Geen enkele Ouderenzorg organisatie en geen enkel zorgproces kan echter nog optimaal functioneren zonder ondersteunende ICT c.q. Zorgdomotica. En hierbij gaat het al lang niet meer om de functionaliteit van een ‘zusteroproepsysteem’. Zowel voor de PG als de Somatiek zijn er geavanceerde systemen die de zorgprofessionals ondersteunen met informatie zoals bijvoorbeeld meldingen die betrekking hebben op ‘uit of in bed’, ‘te lang in badkamer’, ‘uit de kamer’ en ‘buiten’ een voor de betreffende cliënt gedefinieerde veilige zone. Deze systemen ondersteunen de zorgprofessionals niet alleen in het operationele proces maar geven door rapportages ook aanvullende inzichten in de ontwikkeling van de ziektebeelden van de cliënten. Uiteraard alleen indien wordt voldaan aan de Wet Zorg en Dwang en niet te vergeten het geformuleerde zorgdomotica beleid!

De investeringen in zorgdomotica zijn aanzienlijk. Het gaat hierbij niet alleen om het zorgdomoticasysteem zelf zoals Zorgsmartphones, de installatie van (slimme) sensoren, koppelingen met de BMI etc., maar in bestaande gebouwen ook om een uitbreiding van de databekabeling, Wifi-, LAN- en WAN-infrastructuur. Een complete businesscase en een doordachte leverancier keuze zijn dan ook van groot belang!

First Resultancy kent de ‘zorgdomotica markt’ van aanbieders en is expert op het gebied van zorgdomoticasystemen en oplossingen. Wij begeleiden voor zowel de ‘care’ als ook de ‘cure’ het zorgdomotica-inkoopproces en de aanvullende benodigde ICT-voorzieningen. Daarnaast begeleiden wij ook de implementatie van de ingekochte zorgdomotica op basis van Prince2 projectmanagement methodiek. Ook hier heeft de adoptie van de zorgdomotica door de zorgprofessionals onze speciale aandacht.

Wilt u een domotica project starten? Neem dan contact op voor meer informatie.

Meer weten over Expertise?

Heeft u een vraag?

Wilt u weten wat First Resultancy voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op via onderstaand telefoonnummer of stuur een email.