"Best Value gecerticificeerd”

Best Value Approach

Best Value Approach, ook wel prestatie-inkoop genoemd, is een methodiek waarbij er een leverancier gekozen wordt die daadwerkelijk in staat is om de door de opdrachtgever gewenste prestatie te leveren. In plaats van sturen op de input van leveranciers (op basis van gedetailleerde specificaties) zoals bij reguliere inkoop, stuurt Best Value Approach op de output c.q. op de prestaties en bijdrage aan de doelstellingen van de opdrachtgever.

Best Value is de aanpak waarbij we streven naar de meeste waarde voor de beste prijs. Bij Best Value-projecten neemt de opdrachtnemer het voortouw, zodat zijn expertise optimaal benut kan worden.  Een expert is in staat om op basis van summiere specificaties en doelen een excellente prestatie (uitvoering!) voor de opdrachtgever neer te zetten. De expert kent de mogelijkheden en de risico’s en neemt verantwoordelijkheid voor het leveren van de afgesproken prestatie. Doordat opdrachtgever en leverancier gelijke doelstellingen hebben wordt ‘controle’ en daarmee ook ‘tijd’, ‘ruis’ en onnodige informatie geminimaliseerd. De expert is immers kundig en weet hoe te sturen op afwijkingen en risico’s.

Prestatie-inkoop gaat dan ook verder dan alleen het vinden van de best presterende aanbieder en het contracteren; het gaat ook over het leveren van de afgesproken prestatie (het behalen van de gemeenschappelijke doelstellingen) gedurende de contractduur.

Meer weten over Inkoop?

Heeft u een vraag?

Wilt u weten wat First Resultancy voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op via onderstaand telefoonnummer of stuur een email.