Total Cost of Ownership ICT

Total Cost of Ownership (TCO) is een methodiek om alle kosten die gerelateerd zijn aan de aanschaf en gebruik van goederen of diensten inzichtelijk te maken. Deze methodiek wordt vaak toegepast voor ICT producten en diensten waarvan we de levenscyclus en specificaties kennen.

Het gaat hierbij niet alleen om de kosten van de initiële investering maar juist om de combinatie met vaak minder zichtbare kosten zoals onderhoud- en beheerskosten, energieverbruik, updates, licenties, trainingen etc. over de gehele levenscyclus of contractperiode. Tegenover deze kosten staan ook opbrengsten. Deze kosten en opbrengsten worden in een heldere businesscase uitgewerkt voor besluitvorming.

TCO inkoop is een methodiek voor de inkoop van Telecom, Cloud en ICT diensten. Wanneer de scope, vraagstelling en specificaties helder zijn kan op basis hiervan een succesvol inkooptraject gestart worden en de beste aanbieding uit de markt worden geselecteerd.

Meer weten over Inkoop?

Heeft u een vraag?

Wilt u weten wat First Resultancy voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op via onderstaand telefoonnummer of stuur een email.