"Onafhankelijk en praktisch advies over uw Telecom, Cloud en ICT diensten” “Resultaatgerichte inkoop en prestatiemanagement van Telecom, Cloud en ICT diensten” “Best Value Procurement gecerticificeerd”

Advies:

First Resultancy adviseert zakelijke klanten op het gebied van Telecom, Cloud en ICT diensten.
team-first-resultancy-2020
Onze adviesdiensten zijn:

De achtergrond en motivatie om advies in te kopen varieert per organisatie: te weinig capaciteit in de organisatie, ontbreken van specifieke expertise, onafhankelijk proces begeleiding, efficiency nastreven, etc.. Ongeacht de motieven vinden wij dat advies rendabel moet zijn en voor uw organisatie resultaat toegevoegde waarde moet opleveren! Wij zijn ons hiervan terdege bewust en hanteren in onze aanpak dan ook altijd de volgende uitgangspunten zodat resultaat ‘verzekerd’ is.

First Resultancy:

  • levert duurzaam resultaat door een projectmatige aanpak waarbij trajecten worden opgesplitst in overzichtelijke fases en tussentijds behaalde resultaten.
  • werkt op basis van vaste prijsafspraken: dus achteraf geen financiële verrassingen.
  • werkt pragmatisch met gerichte vragen toe naar een uitstekend resultaat, no nonsense zonder dikke rapporten en met oog voor de praktische uitvoerbaarheid.
  • is gericht op optimaal samenwerken en maximale betrokkenheid bij haar opdrachtgevers waarbij de belangen van uw organisatie uiteraard op de eerste plaats staan.
  • levert van begin tot einde gedegen advies en begeleidt de implementatie van projecten, zodat deze binnen tijd opgeleverd worden.