Projectmanagement:

Bij First Resultancy is projectmanagement van Telecom, Cloud en ICT diensten, een onderdeel van prestatiemanagement. De door u gekozen Telecom, Cloud en ICT diensten worden op een projectmatige wijze geïmplementeerd met een vooraf vastgestelde planning en budget.
Onze projectmanager verzorgt en ont-zorgt u gedurende dit gehele implementatie traject en realiseert de gewenste doelstellingen.

First Resultancy maakt gebruik van twee projectuitvoering methodieken:

Op basis van de scope van het project bepalen wij gezamenlijk welke manier van projectmanagent het beste bij de organisatie past.

Onderstaand 2 korte interviews met Professor Dean Kashiwagi, grondlegger Best Value Procurement, over het falen van ICT projecten en het voordeel van het gebruik van Best Value bij ICT projecten.

Projectmanagement volgens Prince2 methode:

Prince2 is een projectmanagement methode die met name ontwikkeld is voor ICT projecten en kent een grote flexibiliteit.

De methode bestaat uit 7 principes te weten:

 • Voortdurende zakelijke rechtvaardiging
 • Leren van ervaringen
 • Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden
 • Managen per fase
 • Management by exception/uitzondering
 • Productgerichte aanpak
 • Aanpassen aan de projectomgeving

Soms wordt Prince2 geassocieerd als zwaar over gestructureerd met een overdaad aan documenten. Dit beeld is niet juist. Prince2 kan juist simpel op maat van het project gemaakt worden. Het is een framework van best practices en tevens een soort checklist – zodat je niets vergeet bij een project. Men hoeft niet alles te gebruiken. Daarom kan Prince2 gebruikt worden bij de uitrol van relatief kleine projecten tot complexe trajecten zoals bijvoorbeeld het opzetten van een volledig nieuw data landschap.

Onze ervaring is dat veel projecten binnen Telecom, Cloud en ICT uiteindelijk buiten tijd en buiten budget opgeleverd worden. Projectmanagement van First Resultancy kenmerkt zich door haar pragmatische aanpak en daarmee resultaatgerichtheid. Wij stellen geen wollige documenten op maar realistische projectplannen die voor klant en leverancier haalbaar zijn. Door onze expertise zijn wij in staat om op een snelle en gestructureerde wijze de implementatie van nieuwe diensten te verzorgen. Voor de klant betekent dit dat wij efficiënt omgaan met tijd, budget en resources. Wij gebruiken hiervoor Prince2 als basismethodiek.

Hierbij kunnen Agile methodes toegevoegd worden waar dit van nut is. Met name op het vlak van de ‘werkpakketen’ kunnen Agile methodes als Scrum / DevOps een toegevoegde waarde brengen aan het opleveren van de project producten.

Op basis van onze ervaring met ICT projecten worden onder andere onderstaande punten door ons tijdens een project uitgevoerd:

 • Uitgebreide analyse en in kaart brengen van de huidige situatie en de gewenste eind situatie definiëren;
 • Opstellen van een projectplanning die met de klant en leverancier volledig wordt afgestemd;
 • Professioneel begeleiden van implementatie, installatie en configuratie;
 • Verzorgen van voortgangsgesprekken en rapportages;
 • Zorgdragen voor een goede overdracht aan de verantwoordelijke afdeling(en).

Projectmanagement volgens de Best Value Procurement methode:

Naast het projectmanagement op basis van Prince2 hanteren wij binnen First Resultancy ook de Quality Assurance methodiek die afkomstig is uit Best Value. Indien u kiest voor Best Value als inkoopmethodiek dan draagt onze projectmanager zorg voor de implementatie conform de richtlijnen van het Best Value proces.

Wat is uniek aan de uitvoering bij Best Value:

Tijdens de uitvoering neemt de leverancier de leiding over het project. Dit is een duidelijk verschil met een traditioneel implementatietraject. De leverancier is verantwoordelijk voor het risicomanagement van alle risico’s. In een wekelijkse rapportage worden afwijkingen in tijd en geld en waarschuwingen voor eventuele opdrachtgeverrisico’s gemonitord. Hierin houdt de leverancier ook de prestatie-indicatoren van het project bij. Binnen Best Value is de leverancier de expert en zal de First Resultancy projectmanager vooraf met de opdrachtgever het projectplan toetsen op kwaliteit. Tijdens het project zal de projectmanager zich vooral bezig houden met het bewaken van de voortgang en de wekelijkse rapportage.

Uitvoeringsfase:

In de Weekly Risk Report (WRR) rapporteert en documenteert de leverancier deze risico’s en de beheersing ervan. Ook meet de WRR de prestaties van bij het project betrokken partijen en levert deze managementinformatie aan de belanghebbende van de opdrachtgever en leverancier. De First Resultancy projectmanager is verantwoordelijk om de voortgang van de WRR te bewaken en deze wekelijks met de leverancier te bespreken.

Risk Management Plan (RMP)

Het RMP is een werkdocument dat alle risico’s en aandachtspunten beschrijft.

Het RMP dient tenminste de volgende punten te beschrijven:

 • Risico’s en de eigenaar van de risico’s;
 • Leverancier dient de maatregelen te beschrijven op welke wijze de risico’s tot een minimum worden beperkt;
 • Tijdsframe waarin de klant een besluit moet nemen om de maatregel goed te keuren.

Het RMP dient door de klant te worden geaccordeerd en zal als werkdocument gedurende het gehele project worden toegepast aangevuld met een Weekly Risk Report.

Met projectmanagement geleverd door First Resultancy bent u verzekerd van een voorspelbaar en gericht resultaat.

Wilt u uw Telecom en ICT projecten ook ondersteund door gecertificeerde projectmanagers van First Resultancy, neem contact met ons op.