Service Level Management

First Resultancy levert service level management diensten waardoor de (realisatie van) contractuele afspraken van uw Telecom, Cloud en ICT diensten getoetst en verbeterd kunnen worden.

Heeft uw organisatie scherp welke Telecom, Cloud en ICT gerelateerde contracten de afgelopen jaren zijn afgesloten c.q. welke verplichtingen u bent aangegaan? Zijn deze nog relevant, up-to-date en in lijn met uw business? En zijn deze afgestemd op het huidige aantal werknemers, vestigingen, gebruik en transacties? En zijn de tarieven marktconform en is de factuur in overeenstemming met de contractafspraken?

Zijn de leveranciersprestaties conform de afspraken en is het inkooprisico van het portfolio nog steeds hetzelfde als op het moment van contracteren?

Onze Resultants zijn in staat om bij bovenstaande vragen ondersteuning te leveren en te zorgen dat u de dienstverlening krijgt tegen de voorwaarden zoals afgesproken. Wij hebben als insteek dat uw organisatie , na ons advies en aanbeveling, in staat is om dit zelfstandig te managen.

Wilt u een verbetering realiseren op de bestaande dienstverlening en contract-afspraken? Neem dan contact op voor meer informatie.