Prestatie Management

Onze aanpak:

Onze Projectmanagement kenmerkt zich door haar pragmatische aanpak. Wij stellen realistische projectplannen op die voor klant en leverancier haalbaar zijn. Naast het traditionele projectmanagement op basis van Prince2 hanteren wij binnen First Resultancy de Quality Assurance methodiek die afkomstig is vanuit BVP (Best Value Procurement).

Op basis van onze ervaring t.a.v. traditionele projecten worden onder andere onderstaande punten door ons uitgevoerd:

  • Uitgebreide analyse en in kaart brengen van de huidige situatie en de gewenste eind situatie definiëren;
  • Opstellen van een projectplanning die met de klant en leverancier volledig wordt afgestemd;
  • Implementatie, installatie en configuratie professioneel begeleiden;
  • Het verzorgen van voortgangsgesprekken en rapportages t.b.v. de steakholders;
  • Zorgdragen voor een goede overdracht aan de verantwoordelijke afdeling(en);

Projectmanagement volgens de BVP methode:

Best Value Procurement is een inkoop- en projectmanagementmethode om de hoogste waarde voor de laagste kosten te realiseren. BVP biedt opdrachtgevers een hoge(re) voorspelbaarheid van het einddoel, uitgedrukt in kosten, tijd en kwaliteit.

Wat is tijdens de uitvoering anders bij BVP?

Tijdens de uitvoering neemt de opdrachtnemer de leiding over het project. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het risicomanagement van alle risico’s. In een wekelijkse rapportage worden afwijkingen in tijd en geld en waarschuwingen voor eventuele opdrachtgeverrisico’s gemonitord. Hierin houdt de opdrachtnemer ook de prestatie-indicatoren van het project bij.

Uitvoeringsfase

Tijdens de uitvoering is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het risicomanagement van alle risico’s. Dit is in het belang van de opdrachtnemer (expert), omdat optredende risico’s vaak buiten de invloedssfeer van de expert liggen. In de Weekly Report (WR) rapporteert en documenteert de opdrachtnemer deze risico’s en de beheersing ervan. Ook meet de WR de prestaties van bij het project betrokken partijen en levert het managementinformatie aan de steakholders van de opdrachtgever en opdrachtnemer.

Risk Management Plan (RMP)

Het RMP is een werkdocument die alle risico’s en aandachtspunten beschrijft.
Het RMP dient ten minste de volgende punten te beschrijven:

  • Risico’s en de eigenaar van de risico’s;
  • Leverancier dient de maatregelen te beschrijven op welke wijze de risico’s tot een minimum worden beperkt;
  • Leverancier dient de maatregelen te beschrijven indien het risico zich toch voordoet;
  • Leverancier dient maatregelen te nemen om het risico, extra kosten en tijdsverliezen op te lossen;
  • Tijdsframe waarin de klant een besluit moet nemen om de maatregel goed te keuren;

Het RMP dient door de klant te worden geaccordeerd en zal als werkdocument gedurende het gehele project worden toegepast.