Samenwerking:

First Resultancy ondersteunt organisaties met advies, inkoop en prestatiemanagement van Telecom, Cloud en ICT diensten.

Om u op dit gebied zo goed mogelijk van dienst te zijn, maken wij gebruik van uitstekende ervaren specialisten. Al deze specialisten en partijen delen onze kernwaarden:

Resultaatgericht, Onafhankelijk en Deskundig.

De samenwerking is erop gericht om de beste dienstverlening op het gebied van advies, inkoop en beheer voor onze klanten te realiseren. En omdat we van mening zijn dat je niet alles zelf kunt en moet doen zijn we verheugd een aantoonbare succesvolle samenwerking met gewaardeerde specialisten te hebben.

Specialisten:
Deze specialisten zijn zeer ervaren consultants waarmee we in de praktijk vaak hebben samengewerkt in verschillende projecten. De specialisten zijn vakinhoudelijk ‘best of class’, werken plan- en procesmatig en zijn mens- en resultaatgericht. Uiteraard onderschrijven deze specialisten ook onze kernwaarden en zijn daarmee “First Resultancy proof”.

Partner samenwerkende organisaties:
Door samenwerking met gespecialiseerde organisaties beschikken we over veel expertise en kunnen we flexibel inspelen op elk ICT vraagstuk. De partners bieden meerwaarde door kennis aan te vullen op deelgebieden van de First Resultancy dienstverlening.