We staan er eigenlijk niet bij stil, maar zonder ‘vertrouwen’ worden resultaten moeizaam bereikt.

Zakelijk Vertrouwen

In alle ICT projecten, samenwerkingsverbanden, outsourcingstrajecten, persoonlijke relaties, is ‘vertrouwen’ een onderbelichte factor. Weinig vertrouwen geeft een ‘belasting’ in geld en tijd; de kans van slagen wordt hierdoor klein. Veel vertrouwen geeft ‘dividend’, meer resultaat, kortere doorlooptijden en succes.

First Resultancy heeft ‘Zakelijk Vertrouwen’, het “Speed of Trust” gedachtegoed van Stephen Covey, geadopteerd door deze toe te voegen aan haar ICT- inkoop, projectbegeleiding en prestatiemanagement aanpak.

Hiermee zijn we in staat om de prestaties van (ICT inkoop-) projecten en teams te maximaliseren.

Bij de begeleiding van ICT projecten is niet alleen de  focus op de ‘harde kant’ (metrics), maar tevens op ‘zakelijk vertrouwen’. Door toepassing hiervan behalen we maximaal rendement doordat projectteams optimaal (samen)werken.

De basis is om met een team van mensen naar een optimaal resultaat toe te werken. Te vaak zien wij dat bij inkoop- en project implementaties van ICT trajecten het gewenste resultaat moeizaam of niet volledig bereikt wordt.

De oorzaak is vaak terug te voeren op verwachtingen en samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer die er op papier wel is, maar in de praktijk niet wordt waargemaakt. Ook kunnen bedrijfsculturen totaal niet matchen waardoor een gebrek aan vertrouwen ontstaat.

De uitkomst hiervan is een achterblijvend resultaat, vaak voorafgaand door een gebrek aan vertrouwen en als gevolg hiervan een teleurstellende samenwerking (en nog minder vertrouwen…), frustraties in beide ‘kampen’, extra kosten en doorlooptijden.

Vooraf moeten verwachtingen en samenwerking goed met elkaar worden afgestemd en moet veel aandacht worden besteed aan het project vanuit de verschillende disciplines en stakeholders. Om tot het meest optimale resultaat te komen is de manier van samenwerking, priorisering en daarmee het creëren van transparantie, essentieel om tot een goed resultaat te komen.

‘Zakelijk Vertrouwen’ kan universeel toegepast worden binnen alle teams die we kunnen onderscheiden bij inkoop- en of implementatie van ICT projecten:

 • als opdrachtgever binnen eigen organisatie met projectgroep of tussen bijvoorbeeld stuurgroep en projectgroepen,
 • binnen een projectgroep waarin diverse disciplines (Business, ICT, Financieel, Inkoop, etc.) deel uitmaken,
 • klant-leverancier team (bijvoorbeeld bij project implementaties en/of sourcing trajecten).

Het toepassen van ‘Zakelijk Vertrouwen’ in samenwerking en bij projecten, levert aantoonbaar de volgende resultaten:

 • tijd winst (realisatie binnen beoogde tijdslijn),
 • minder management aandacht (escalaties, bijsturing),
 • efficiency dus financieel voordeel (binnen budget),
 • enthousiasme van medewerkers in de teams, meer doen dan gevraagd en meer leveren.

First Resultancy & Zakelijk Vertrouwen

 • Onze passie is het resultaatgericht uitvoeren van ICT inkooptrajecten en projectbegeleiding voor organisaties.
 • Wij zijn ervan overtuigd dat naast  deskundigheid en betrokkenheid, de factor  ‘zakelijk vertrouwen’ een doorslaggevende rol heeft in het behalen van successen.
 • Naast het sturen op metrics, zal optimaal resultaat ook door samenwerking die berust op vertrouwen en verwachting gehaald worden. Deze factoren vormen de samenwerkingsrelatie tussen en met alle partijen die betrokken zijn bij een ICT project en bepalen daarmee ook de mate van succes.
 • Wij, Team First Resultancy, verzorgen inkoop- en projectbegeleiding van ICT projecten met niet alleen focus op de ‘harde kant’ (metrics), maar tevens op ‘zakelijk vertrouwen’ voor een optimale transparante samenwerking en resultaat. Hierdoor behalen wij voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer het hoogste resultaat tegen de laagste kosten.

Lees in dit eBook onze ervaringen en de inzet van ‘Zakelijk Vertrouwen’ in projectteams, sourcing en inkooptrajecten.