5 Valkuilen bij de uitvoering van ICT projecten

Bij de overgang naar Cloud diensten dient u zich vooraf goed te realiseren wat de overgang voor uw organisatie betekent. Het volstaat niet om ervan uit te gaan dat u uw huidige omgeving één op één kunt vervangen door de nieuwe Cloud dienst.
Uit onze ervaring zijn dit de meest voorkomende zaken:

1. Analyse huidige omgeving

Voer voordat u overgaat tot het selecteren van een aanbieder eerst een grondige analyse uit zodat u precies weet welke contracten, servicecontracten, abonnementen e.d. tot uw huidige omgeving behoren.

2. Aanbesteding

Traditioneel zijn wij gewend om een leverancier alles voor te schrijven wat zij dienen te leveren.
Vanuit onze ervaring weten wij dat dit vaak op een teleurstelling uitdraait. Leveranciers zullen er alles aan doen om u als klant binnen te halen. Binnen Best Value Procurement laten wij de leveranciers meedenken over de benodigde oplossing, zij zijn immers de expert!

3. Inzet personeel

Meestal worden medewerkers uit de lijnorganisatie ingezet om het project uit te voeren.
Hierbij wordt vaak niet voldoende rekening gehouden met de eigenlijke taken waarvoor de medewerker verantwoordelijk is. Projecten lopen hierdoor vaak veel tijdsvertraging op.

4. Risico’s

Risico’s worden vaak bij aanvang van een project besproken met alle betrokken partijen. Stel samen met uw leverancier een risico logboek op en bespreek vooraf op welke wijze de risico’s tot een minimum kunnen worden beperkt en welke tegenmaatregelen er worden getroffen.

5. Adaptatie programma

Als het project ten einde komt dienen uw medewerkers met het nieuwe systeem te gaan werken. Ook al is het project succesvol geweest het kan alsnog “struikelen” omdat uw medewerkers er niet mee kunnen werken. Door een goed adaptatieprogramma kunt u ervoor zorgen dat uw medewerkers goed voorbereid c.q. getraind worden om met het nieuwe systeem te gaan werken.