Hoe herken je een “EXPERT”?

Vandaag de dag hoor je vaak het woord ”Expert”. Maar wat is nu eigenlijk een “Expert” en hoe herken je de ”Expert”?

Als we het woordenboek erop naslaan zien we bij expert staan:

   • deskundige, kenner, welke vooral in betwiste zaken wordt geraadpleegd om advies te geven;
   • iemand die door jaren training en ervaring uitermate bedreven is in het oplossen vanproblemen in een bepaald probleemgebied;
   • deskundige, kenner.

Hierbij zie je vaak het woord probleem of betwist terugkomen. Het lijkt er dus sterk op dat we alleen met experts in contact komen als er problemen zijn.

Waarom een Expert?

Een expert is in staat om met zijn expertise een passende en werkende oplossing te bedenken, risico’s te bepalen en beheersmaatregelen te nemen, waardoor (kosten)efficiënt kan worden gewerkt.

Waar herken je een Expert aan?

Een expert herken je aan het volgende :

   • geeft blijk van deskundigheid over materie en over de vraagstelling;
   • neemt je mee naar de toekomst, overziet het gehele spectrum;
   • is in staat om risico’s te benoemen en te ondervangen;
   • is ervaringsdeskundige op zijn terrein en beschikt over de juiste vraagstelling;
   • geeft blijk van expertise middels aantoonbare successen en bevestiging door derden(collega’s, klanten, concurrenten);
   • Werkt met metrics, oftewel feitelijke dominante informatie.

Een expert geeft duidelijk aan wat het uiteindelijke resultaat is en met name hoe het resultaat gehaald gaat worden. Hierbij dienen wel de goede vragen gesteld te worden aan de expert om zijn expertise en feitelijkheden (metrics) te toetsen.

Wanneer betrek je dé Expert?

De expert betrek je bij voorkeur in een vroeg stadium van een traject of vraagstelling, juist om problemen te voorkomen! Dit dient bij aanvang van de vraagstelling als eis gesteld te worden om betrokkenheid van de expert (s) vanuit de potentiële opdrachtnemer te krijgen.
De reden hiervoor is dat expertise schaars is en de expert vaak moeilijk te benaderen is.

Bij de First Resultancy inkoop- en selectietrajecten op basis van Best Value (prestatie inkoop) van IT en Telecom, is de eis om de expert altijd op voorhand te kennen. De betrokkenheid van de expert bij de klantvraag in een vroegtijdig stadium heeft een grote toegevoegde waarde op kwaliteit en kosten.

First Resultancy heeft de kennis en kunde van Best Value en kan voor u dé expert selecteren voor uw IT en Telecom vraagstukken.
Wij zijn dé expert in het vinden van de juiste expert voor uw vraag doordat:

   • wij veel deskundigheid hebben en gecertificeerd zijn op het gebied van Best Value Procumerent;
   • wij ruim 50 klanten begeleid hebben bij IT en Telecom en trajecten, op basis van Best Value;
   • wij 8.2 scoren op klanttevredenheid voor advies en inkoop trajecten.

Wilt u ook dé beste expert voor uw IT en Telecom vraagstuk, we helpen u graag om deze voor u te selecteren.
Neem contact op; info@firstresultancy.nl of bel 088-0275400