Green ICT

“ Duurzame ICT start bij inkoop…”

Elk jaarverslag wijdt wel een paragraaf of zelfs enkele hoofdstukken aan thema’s als duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, sustainability en circulaire economie. Dit zijn geen loze kreten maar is een belangrijk thema, willen wij ons rentmeesterschap van deze planeet voor volgende generaties op een goede manier invullen.

De ICT sector kan hier een heel belangrijke bijdrage aan leveren. We zullen hier enkele voorbeelden van geven.

Energieconsumptie

Een belangrijke kostenpost voor kantoren is het energieverbruik, waarvan een substantieel deel veroorzaakt wordt door het gebruik van ICT middelen (computers, kantoornetwerk, etc.). Minder zichtbaar zijn datacenters: door de enorme groei van internet en cloud services komen er steeds meer nieuwe datacenters bij. De manier waarop IT bijdraagt aan duurzaamheid is inzet van apparatuur die minder energie verbruikt, en een steeds verdergaande ontwikkeling in datacentertechnologie. Oudere datacenters zijn enorme grootverbruikers van stroom, de nieuwste generaties datacenters opereren echter zelfs energieneutraal.

Carbon footprint

Naast een directe energiebesparing is ICT bij uitstek het middel om de CO2 uitstoot en milieubelasting van bedrijven terug te dringen. Denk bijvoorbeeld aan videoconferenties die (vlieg-)reizen minder noodzakelijk maken, of het gebruik van hoogwaardige meet- en regeltechniek dat fysieke inspecties beperkt. En dichtbij huis, letterlijk: Het Nieuwe Werken.

Circulaire economie

Iedereen heeft het wel eens gezien: een kantoorkast of zelfs complete ruimtes met oude laptops, printers, bekabeling etc. die op een nieuwe bestemming wachten. Met de enorme toevlucht van het aantal (mobiele) apparaten wordt de noodzaak om aan deze hardware een circulaire invulling te geven, alleen maar groter. Naast hergebruik van materialen na vruchtgebruik, zijn er al ontwikkelingen dat biobased materiaal als grondstof gebruikt kan worden (in plaats van fossiele grondstoffen) voor de vervaardiging van bijvoorbeeld bekabeling.

Hoe draagt Inkoop bij aan Groene ICT ?

In het selectieproces van een (nieuwe) leverancier wordt primair gekeken naar functionaliteit, kosten en risico’s. Minstens zo belangrijk is echter om ook duurzaamheid als selectiecriterium mee te nemen. De technologie of oplossing die gekozen wordt is bepalend voor de mate waarin het gebruik meer of minder bijdraagt aan het verlagen van milieubelasting. Niet alleen “slim” toepassen van ICT om bedrijfsprocessen efficiënter te laten verlopen, maar ook eenvoudige uitgangspunten zoals hergebruik van bestaande componenten of gezamenlijk gebruik van middelen, dragen hieraan bij.
Daarnaast is de ene leverancier beter in staat dan de ander, om gedurende de uitvoering blijvend bij te dragen aan (een verdere) CO2 reductie.

Vandaar onze stelling, dat “duurzame ICT start met inkoop…”.

First Resultancy heeft ervaring om duurzaamheid in het selectieproces op een prominente manier mee te wegen, zonder afbreuk te doen aan de primaire doelstelling van een aanbesteding.
Graag ondersteunen wij ook uw onderneming om te komen tot een (nog meer) duurzame invulling van uw ICT omgeving!

Green-ICTOver First Resultancy:
First Resultancy is een advies en inkoop organisatie gericht op Telecom en ICT projecten.
Onze medewerkers, “Resultants”, zijn Best Value gecertificeerd en hebben gezamenlijk ruim 100 jaar ervaring en expertise in de Telecom en ICT branche.

Geïnteresseerd? Neemt dan gerust contact met ons op.
Email: info@firstresultancy.nl of bel: 088 – 027 54 00